அந்நிய செலாவணி அதிர்ச்சி 2 0 -

For those waiting with bated breath, the teaser of director Shankar' s most awaited 2. Shankar, co- written by B.

0 is all over the Internet with over 32 million views in 24 hours. The makers had announced a few days ago that the teaser would be released on Thursday in both 3D and 2D.
0 அல் லது மு ன் னதா க எந் தி ரன் 2 என் பது சங் கர் இயக் கத் தி ல் ஆம் ஆண் டி ல் தமி ழ் மற் று ம் இந் தி யி ல் வெ ளி யா கவி ரு க் கு ம் ஒரு இந் தி யத். The film serves as a spiritual successor to the Tamil film Enthiran, and features.

அந்நிய செலாவணி அதிர்ச்சி 2 0. 0 is an upcoming Indian science fiction film written and directed by S.

The teaser of Rajinikanth' s 2. The 2Point0 teaser starring Rajinikanth and Akshay Kumar was released on Ganesh Chaturthi morning to an overwhelming reception.

The crazy viral video of Rajinikanth' s film has over 24 million views from YouTube ( consolidated views from Hindi, Tamil and Telugu. Jeyamohan, and produced by Subaskaran Allirajah.

அநநய-சலவண-அதரசச-2-0